Darz Bór

WKŁ "Dąb Rogowo" nr 225

60 Lecie WKŁ Dąb Rogowo nr 225

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 225 „DĄB” w Rogowie zostało zawiązane w 1953roku w Rogowie przy Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Obecnie Koło liczy 41 członków i dzierżawi obwód łowiecki Nr 11 o pow. 10.227 ha na terenie graniczących ze sobą gmin: Świerzno, Karnice i Rewal w powiecie gryfickim. Na czele niezmiennego od wielu lat Zarządu Koła stoi Prezes  Kol. Mirosław Surma. W skład Zarządu wchodzi Łowczy Koła,  Kol. Eugeniusz Putyrski, V-ce  Łowczy,  Kol. Karol Ciszek, Skarbnik, Kol. Sylwester Borowski i Sekretarz,  Andrzej Bień.

W 2003 roku Koło obchodziło jubileusz 50-lecia i z tej okazji został ufundowany sztandar Koła, a Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. W 2013 roku obchodzono jubileusz 60-lecia Koła. Główne uroczystości jubileuszu Koła odbyły się w dniu 01 marca 2014 roku w Pogorzelicy w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym  „BAŻYNA” Nadleśnictwa Gryfice.

Wśród zgromadzonych członków Koła z rodzinami nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych gmin i powiatu gryfickiego, Nadleśnictwa Gryfice, przedstawicieli ościennych Kół Łowieckich, firm zajmujących się obrotem zwierzyną łowna i organizacją polowań komercyjnych.

Okręgową Radę Łowiecką w Szczecinie reprezentował Kol. Zygmunt Leszczyński. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Koła i uroczystej mszy. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali Kol. Zygmunt Cichocki i Zbigniew Przewoźny. Kol. Zygmunt Leszczyński udekorował 12 członków Koła „Medalem za zasługi dla łowiectwa ziemi szczecińskiej”. Przed  oficjalnymi wystąpieniami zaproszonych gości, Kol. Józef Potrawski przybliżył zgromadzonym historię Koła, a Kol. Krzysztof Paprzycki zobrazował to pokazem slajdów.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję wykazać się wiedzą łowiecką , sprawnością i celnym okiem w licznych konkursach i quizach nad przebiegiem których czuwał Łowczy Koła Kol. Eugeniusz Putyrski.

Delektując się tradycyjną kuchnią myśliwską w rytm zespołu muzycznego w bardzo miłej atmosferze,  uczestnicy obchodów jubileuszu 60-lecia Koła bawili się do białego rana.

 

60 – lecie Koła Dąb Rogowo