Darz Bór

WKŁ "Dąb Rogowo" nr 225

Zarząd koła

Prezes – Mirosław Surma                tel. 601432428

Łowczy – Eugeniusz Putyrski          tel. 502163254

V-ce Łowczy – Karol Ciszek            tel. 609546769

Skarbnik  – Sylwester Borowski       tel. 502163248

Sekretarz – Andrzej Bień                  tel. 502163258

Zawody Strzeleckie WKŁ Dąb Rogowo
Komisja Rewizyjna Dąb Rogowo

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Roman Waga 

Członek – Bogdan Moszczuk

Członek – Sławomir Balkowski

Członek – Sebastian Konieczka

WYKAZ CZŁONKÓW WKŁ Nr 225 „DĄB" W ROGOWIE

  1. KRZYSZTOF  AUGUSTYNIAK
  2. SŁAWOMIR BALKOWSKI
  3. MARCIN BARTOS
  4. ANDRZEJ  BIEŃ
  5. SYLWESTER BOROWSKI
  6. KAROL  CISZEK
  7. PIOTR  CISZEK
  8. HENRYK  GMYREK
  9. HENRYK  GMYREK
  10. ANDRZEJ GROS
członkowie koła

11. HUBERT JANUS

12. STANISŁAW  JASIAK

13. BOLESŁAW  KELNER

14. PAWEŁ KONIECZKA

15. SEBASTIAN  KONIECZKA

16.PATRYK KORZENIOWSKI

17. JERZY KWIECIEŃ

18. RYSZARD KUNATH

19. MICHAŁ KUPIS

20. RADOSŁAW  LANCZAK

21. ARTUR  ŁĄCKI

22. SYLWESTER MILEWSKI

23. DOMINIK MILEWSKI

24. BOGDAN MOSZCZUK

25. KRZYSZTOF PAPRZYCKI

26. JACEK  PAWLIK

27. JÓZEF  POTRAWSKI

28. ARTUR  PUTYRSKI

29. EUGENIUSZ  PUTYRSKI

30. EDWARD  PYLAK

31. MATEUSZ ROSZKIEWICZ

Dąb Rogowo polowanie zbiorowe

32. JERZY RYGIELSKI

33. STANISŁAW SACHARUK

34. BARTŁOMIEJ SIUTA

35. TOMASZ SOBCZYK

36. MIROSŁAW  SURMA

37. WIESŁAW  SZCZEBLEWSKI

38. TOMASZ TASARZ

39. BOGDAN  TERKA

40. ROMAN  WAGA

41. WŁODZIMIERZ  ZBOROWSKI

42. PAWEŁ  ZELWAK

Zbiorówka Dąb Rogowo

VISIT THE BRENTWOOD GOLF COURSE TODAY