Darz Bór

WKŁ "Dąb Rogowo" nr 225

Obwód Łowiecki nr 11

Powierzchnia obwodu: 10.060 ha

Powierzchnia obszarów wyłączonych: 533 ha

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu  9.527 ha  w tym: 
– grunty leśne: 2.896 ha
– pozostałe grunty: 6.631 ha……………..

W dniu 06 września 2020 roku o godz. 10.00 na strzelnicy „KRZYWY DZIK ” w Nowogardzie odbyło się coroczne obowiązkowe przystrzelanie broni w którym udział wzięło 27 Kolegów……………………………….

Plan polowań

Ty znajdziesz plany polowań w obwodzie nr 11……………..

Przydatne linki

Ty znajdziesz przydatne linki z informacjami na temat Zarządu Głównego, Okręgowego, książki elektronicznej itp……………….