Darz Bór

WKŁ "Dąb Rogowo" nr 225

Obwód Łowiecki nr 11

Powierzchnia obwodu: 10.060 ha

Powierzchnia obszarów wyłączonych: 533 ha

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu                       9.527 ha  w tym: 
– grunty leśne: 2.896 ha
– pozostałe grunty: 6.631 ha

Lesistość obwodu : 28,78 %

Typ obwodu: polny

Kategoria obwodu: 3

Organ wydzierżawiający: Starosta Gryficki