Darz Bór

WKŁ "Dąb Rogowo" nr 225

Ogłoszenia i komunikaty

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie zaprasza wszystkich myśliwych   i   sympatyków   łowiectwa   wraz   z   rodzinami   do   wzięcia   udziału  w Zachodniopomorskich Dniach Kultury Łowieckiej, które odbędą się w dniach 12-13 czerwca na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.Oprócz bogatego programu scenicznego przygotowanych będzie wiele stoisk promocyjnych i atrakcji towarzyszących. Wstęp wolny.

Informujemy, iż od dnia 09 marca 2020 roku otwarto nowe Laboratorium Badania Mięsa w Chomętowie.

Badanie mięsa będzie się odbywało trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki.

Przyjęcie próbek – poniedziałek, środa i piątek w godzinach: 8:00  – 10:00

Tel. laboratorium: 512 129 349

 Laboratorium Badania Mięsa w Gryficach, ul. Śniadeckich 46c

Laboratorium od 14 stycznia 2020 roku

czynne we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 11:00Badanie mięsa na obecność włośni
odbywa się we wtorki i czwartki.Przyjmowanie próbek – wtorki i czwartki 8:00 – 11:00 

WKŁ "Dąb Rogowo" nr 225